Czym jest schizofrenia?

Schizofrenia to przewlekła choroba psychiczna o niejasnej do końca etiologii i zmiennym obrazie klinicznym, która dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Jej rozpoznania może dokonać jedynie doświadczony lekarz psychiatra na podstawie badań i wywiadu z pacjentem. Jakie są przyczyny i objawy schizofrenii? Jak leczy się tę chorobę? 


schizofrenia u kobiety

Jak leczy się tę chorobę?

Schizofrenia zaliczana jest do grupy psychoz, czyli stanów, które charakteryzują się zaburzoną percepcją rzeczywistości. U chorych mogą pojawić się zarówno objawy pozytywne (urojenia, omamy, natłok myśli), jak i negatywne (zubożenie wypowiedzi, chłód emocjonalny, brak odczuwania przyjemności) oraz zaburzenia funkcji poznawczych (deficyty uwagi, zaburzenia pamięci). Według klasyfikacji ICD-10 wyróżnia się kilka rodzajów schizofrenii. Są to postacie:

  • paranoidalna – dominują urojenia paranoidalne (głównie prześladowcze) i omamy słuchowe;
  • hebefreniczna – pojawia się dezorganizacja zachowania, zanik wyższych uczuć, drażliwość;
  • katatoniczna – objawia się zaburzeniami psychomotorycznymi, od pobudzenia do zastygania w jednej pozycji na wiele godzin;
  • prosta – charakterystyczny jest brak objawów wytwórczych;
  • rezydualna – występują objawy negatywne;
  • niezróżnicowana – najczęściej rozpoznawana przez psychiatrę, gdy obraz choroby nie pasuje do innych postaci;
  • depresja poschizofreniczna – epizod depresyjny po ustąpieniu ostrych objawów.

Jakie są przyczyny schizofrenii?

Schizofrenię rozpoznaje się najczęściej u mężczyzn w wieku 18-25 lat oraz kobiet pomiędzy 21 a 30 rokiem życia. Uważa się dzisiaj, że predyspozycje do niej mają charakter poligenowy, a o zachorowaniu mogą zadecydować czynniki środowiskowe (najczęściej w okresie okołoporodowym lub we wczesnym dzieciństwie). Ryzyko zachorowania rośnie do 40%, jeśli oboje rodzice chorują. Istnieją także badania, które wykazały, że u chorych występują zaburzenia związane z neurotransmiterami (hipoteza dopaminowa i hipoteza glutaminianowa). Schizofrenię leczy się farmakologicznie, pomocniczo stosuje się psychoterapię.