Psychiatra w Brzostku

Gabinet psychiatryczny założony przez lek. med. Andrzeja Wilka funkcjonuje od blisko 30 lat, specjalizując się w diagnozie i leczeniu zaburzeń psychicznych. Lekarz psychiatra Wilk oferuje porady terapeutyczne oraz diagnozuje ewentualne patologie psychiczne. W przypadku potwierdzenia diagnozy pacjent otrzymuje kompleksową pomoc, włączając w to leczenie psychofarmakologiczne. Nasza placówka działa w Dębicy, ale pomagamy także osobom z miejscowości Brzostek i okolicznych.

Proces terapeutyczny

Proces terapeutyczny obejmuje kilka etapów, zaczynając od wizyty u psychiatry, podczas której przeprowadzany jest wywiad i badanie lekarskie. Następnie na tej podstawie ustalana jest diagnoza oraz dobierane są indywidualne metody leczenia. Dzięki kompleksowemu podejściu psychiatry pacjenci otrzymują profesjonalną pomoc w różnorodnych problemach, takich jak m.in. nerwica, zaburzenia osobowości, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, zaburzenia snu, zaburzenia psychotyczne czy schizofrenia.

Metody terapeutyczne

Spotkania z psychologiem zalecane są w sytuacji, w której pacjent zmaga się z trudnościami w regulacji emocji oraz chronicznym stresem. Mogą być także przedłużeniem i uzupełnieniem terapii farmakologicznej. Psycholog kliniczny w Brzostku stosuje różne metody terapeutyczne w zależności od potrzeb pacjenta oraz charakteru problemu. Zarówno psycholog, jak i psychiatra poinformuje Cię o diagnozie, a następnie zaproponuje najwłaściwszą formę pomocy.