Schizofrenia

Schizofrenia jest przewlekłą chorobą psychiczną o zmiennym obrazie klinicznym. Przeważają w nim specyficzne zaburzenia funkcji poznawczych, myślenia i spostrzegania. Zalicza się ją do grupy psychoz, gdyż dochodzi w niej do zaburzonej percepcji rzeczywistości i fałszywego postrzegania otaczającego świata. Schorzenie to dotyka w równym stopniu mężczyzn oraz kobiety, jednak u mężczyzn zaczyna się ono we wcześniejszych latach życia. Diagnoza stawiana jest na podstawie wywiadu z pacjentem. Czasami wykonuje się również badania obrazowe i laboratoryjne, by wykluczyć organiczne uszkodzenia mózgu.

Schizofrenię można leczyć!

Schizofrenia jest chorobą, którą można, a nawet trzeba leczyć. Podstawą leczenia są tak zwane neuroleptyki atypowe. Wybór konkretnego środka farmakologicznego zależy jednak od objawów, jakie wykazuje pacjent, przebiegu choroby oraz współpracy pacjenta podczas leczenia. Długość terapii uzależniona jest od ilości epizodów psychotycznych i waha się od 12 miesięcy do leczenia przewlekłego trwającego do końca życia. Elementem terapii w schizofrenii jest też psychoedukacja i rehabilitacja psychiatryczna. Wszystkie metody mogą zostać wdrożone jedynie przez psychiatrę, więc jeśli zmagają się Państwo z tym schorzeniem, zapraszam do mojego gabinetu.