Schizofrenia – Dębica

Schizofrenia jest przewlekłą chorobą psychiczną o zmiennym obrazie klinicznym, w którym pacjenci mają błędny lub zaburzony obraz postarzanej rzeczywistości. Schizofrenia charakteryzuje się specyficznym zaburzeniem funkcji poznawczych, myślenia i spostrzegania. Zalicza się ją do grupy psychoz, gdyż dochodzi w niej do zaburzonej percepcji rzeczywistości i fałszywego postrzegania otaczającego świata. Schorzenie to dotyka w równym stopniu mężczyzn oraz kobiety, jednak u mężczyzn zaczyna się ono we wcześniejszych latach życia. Diagnoza stawiana jest na podstawie wywiadu z pacjentem – schizofrenia może mieć wiele odmian. Czasami wykonuje się również badania obrazowe i laboratoryjne, by wykluczyć organiczne uszkodzenia mózgu, które mogły nastąpić przed lub podczas rozwijania się schizofrenii. W Dębicy, w naszym gabinecie oferujemy diagnozę, leczenie oraz wsparcie pacjentom zmagającym się z tą chorobą lub podejrzewającym początkowe objawy schizofrenii. Zdiagnozowanie choroby i jej stadium poprzedza wnikliwe badanie psychiatryczne wraz ze szczegółowym wywiadem pacjenta i jego bliskich. Zapewniamy pomoc w doborze specjalistycznego leczenia farmakologicznego oraz oswojenia się z chorobą.

Czy schizofrenię można wyleczyć?

Schizofrenia jest chorobą, która zostaje z pacjentem na zawsze. Nie można się z niej wyleczyć, ale dzięki odpowiednio prowadzonej terapii, przyjmowaniu farmakologii i chęci współpracy pacjenta można wygasić ostre epizody schizofrenii. Schizofrenię należy leczyć – nie powinno się udawać, że choroba minęła. Podstawą leczenia są tak zwane neuroleptyki atypowe. Wybór konkretnego środka farmakologicznego zależy jednak od objawów, jakie wykazuje pacjent, przebiegu choroby oraz współpracy pacjenta podczas leczenia. Długość terapii uzależniona jest od ilości epizodów psychotycznych i waha się od 12 miesięcy do leczenia przewlekłego trwającego do końca życia. Elementem terapii w schizofrenii jest też psychoedukacja i rehabilitacja psychiatryczna. Wszystkie metody mogą zostać wdrożone jedynie przez psychiatrę, więc jeśli zmagają się Państwo z tym schorzeniem, zapraszam do mojego gabinetu. Leczenie schizofrenii jest złożone i wieloetapowe, a postępowanie przypomina leczenie pozostałych chorób przewlekłych, które zostają z pacjentem do końca życia. Jednak regularność, sumienność i chęć współpracy pacjenta ze specjalistami pozwala zminimalizować dolegliwości oraz wyciszyć objawy choroby.