Czym są zaburzenia psychiczne?

Zaburzenia psychiczne to szerokie spektrum anomalii występujących w mózgu, powodujących trudności w codziennym funkcjonowaniu. Zaburzenia psychiczne najczęściej spowodowane są zachwianiem równowagi hormonalnej mózgu, nieprzerobioną traumą albo predyspozycją genetyczną (np. schizofrenia, choroba dwubiegunowa afektywna). Zaburzenia pojawiają się na różnych etapach życia, a etiologia niektórych jest trudna do określenia. Odpowiednia terapia zaburzenia psychicznego pomoże poprawić funkcjonowanie pacjenta. Ostry przebieg  choroby może  wykluczyć z życia towarzyskiego i zawodowego, potęgując uczucie alienacji i złe samopoczucie.

Diagnoza i leczenie zaburzeń psychicznych to skuteczny duet, zapewniający poprawę poziomu życia chorego. Aby zostać poprawnie zdiagnozowanym, należy umówić się na wizytę do psychiatry, który dokona oceny rodzaju zaburzenia i zaproponuje najlepsze rozwiązania w postaci terapii farmakologicznej lub psychoterapii albo kombinacji obu.

Jakie są najczęściej spotykane zaburzenia psychiczne?

Do najczęściej diagnozowanych należą:

psychika

  • depresja – do jej rozwoju przyczynia się m.in. stres, przedłużające się poczucie niepewności, wypadki losowe (rozwód, utrata pracy) lub choroba przewlekła. Początki zaburzeń widoczne są w stosunkowo niepozornych zachowaniach, np. porzuceniu zajęć, które do niedawna sprawiały radość, ograniczeniu kontaktów towarzyskich albo niechęci do jedzenia. Nieleczona depresja może prowadzić do prób samobójczych, samookaleczania, zaniedbania higieny, życia towarzyskiego i zawodowego, problemów ze skupieniem, pamięcią i snem. Choroba może mieć przebieg łagodny lub ostry. W leczeniu depresji, poza psychoterapią, często korzysta się wspomagająco z farmakoterapii. Epizody depresyjne trwają co najmniej kilka miesięcy, to odróżnia je od np. jesiennej chandry,
  • choroba afektywna dwubiegunowa – epizody depresyjne mieszają się z maniakalnymi. Chory w manii ma ogromne pokłady energii. Mania bywa równie niebezpieczna jak depresja. Ludzie czują się „panami świata” i zdarza się, że wchodzą w konflikt z prawem lub nadużywają substancji stymulujących,
  • nerwice – do nich zaliczają się m.in. zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (np. obsesyjne mycie rąk), nerwica somatyczna (kołatanie serca, potliwość dłoni, bóle głowy i brzucha), pourazowa (PTSD – zespół stresu pourazowego),
  • zaburzenia snu – często towarzyszą wyżej wymienionym problemom. Chory może przeznaczać na sen dużo więcej czasu niż wynosi norma lub w ogóle nie móc zasnąć. Kłopoty ze snem są wyczerpujące dla organizmu i nastręczają trudności w normalnym funkcjonowaniu.