Jak leczy się schizofrenię?

Schizofrenia jest uznawana za jedną z najpoważniejszych chorób psychicznych. Pacjenci doświadczający urojeń lub omamów często budzą lęk otoczenia, a choroba poważnie utrudnia im życie. Leczenie schizofrenii odbywa się najczęściej farmakologicznie. Lekarz psychiatra może też zalecić psychoterapię, specjalną dietę, a w niektórych przypadkach terapię elektrowstrząsową. Podpowiadamy, które metody leczenia schizofrenii są najlepsze.


schizofrenia leczenie

Farmakologiczne leczenie schizofrenii

Podstawą leczenia schizofrenii jest odpowiednio dobrana przez lekarza psychiatrę farmakoterapia, która obejmuje dwa etapy: leczenie ostrych stanów psychotycznych oraz terapię podtrzymującą. Podczas pierwszego etapu pacjentowi podawane są większe dawki leków. Ma to na celu jak najszybsze złagodzenie objawów psychotycznych, takich jak urojenia czy omamy. Pierwsze efekty leczenia można zaobserwować po upływie od 1 do 4 tygodni. Na drugim etapie, kiedy stan pacjenta ulegnie poprawie, rozpoczyna się tzw. leczenie podtrzymujące. Jego celem jest utrzymanie stanu psychicznego pacjenta w jak najlepszej formie oraz zapobieganie nawrotom objawów psychotycznych. Leczenie farmakologiczne schizofrenii może trwać nawet do końca życia pacjenta.

 

Psychoterapia w leczeniu schizofrenii

Leczenie farmakologiczne schizofrenii skutecznie zapobiega objawom wytwórczym tej choroby, jednak nie rozwiązuje takich problemów jak dezorganizacja myślenia czy izolowanie się od innych osób. Z tego też względu ogromną rolę w leczeniu schizofrenii odgrywa psychoterapia. Praca z psychoterapeutą może mieć formę terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej, psychoedukacji lub treningu umiejętności społecznych. Dzięki temu pacjent ma szansę zrozumieć swoją chorobę, odnaleźć się w codziennym życiu i nauczyć się prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie.