Na czym polega psychoterapia poznawczo-behawioralna?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna wywodzi się z nurtów psychologii poznawczej i behawioralnej, łącząc w sobie metody pracy nad zmianą negatywnych przekonań oraz modyfikacją niekorzystnych zachowań. Celem tego podejścia jest pomoc pacjentowi w zrozumieniu i zmianie myśli, uczuć oraz reakcji, które mogą prowadzić do problemów emocjonalnych, społecznych czy zawodowych. W niniejszym artykule przedstawimy kluczowe aspekty psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Poznawczy aspekt terapii

Podstawą psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest przekonanie, że nasze myśli wpływają na nasze uczucia i zachowania. W procesie terapeutycznym pacjent uczy się identyfikować i analizować negatywne przekonania oraz schematy myślowe, które mogą prowadzić do problemów emocjonalnych czy zaburzeń psychicznych. Terapeuta pomaga klientowi zrozumieć, jak te przekonania wpływają na jego życie oraz jak można je zmienić w celu poprawy samopoczucia i funkcjonowania. Praca nad przekonaniami może obejmować różne techniki, takie jak analiza myśli, eksperymenty poznawcze czy restrukturyzacja poznawcza.

Behawioralny aspekt terapii

 psychoterapia poznawczo behawioralna

Drugi kluczowy element psychoterapii poznawczo-behawioralnej dotyczy modyfikacji niekorzystnych zachowań. Terapeuta współpracuje z pacjentem w celu zidentyfikowania i zmiany tych wzorców zachowań, które mogą prowadzić do problemów w życiu codziennym czy utrzymywania zaburzeń psychicznych. W ramach terapii behawioralnej stosuje się różne metody, takie jak trening umiejętności społecznych, techniki relaksacyjne, czy trening asertywności. Wspólnym celem tych interwencji jest zwiększenie efektywności działania pacjenta oraz poprawa jego zdolności radzenia sobie ze stresem i trudnościami życiowymi.