Blog

depresja

Jak rozpoznać depresję u najbliższych?

O depresji mówi się publicznie coraz więcej, a według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest to jedna z najczęściej występujących chorób na świecie. Wciąż jednak większość z nas do końca nie wie, z czym tak naprawdę się wiąże i jak bardzo może być groźna. Na pojawienie się depresji wpływają różnorodne czynniki, w tym psychologiczne, biologiczne, społeczne oraz genetyczne. Jest to choroba objawiająca się obniżonym nastrojem, utratą zainteresowań, osłabieniem koncentracji i pesymistycznym widzeniem przyszłości. W bardziej nasilonych epizodach pojawiają się nawet myśli samobójcze, dlatego depresja jest tak niebezpieczna. Jak jednak rozpoznać ją u najbliższych i odróżnić od zwykłego smutku, który co jakiś czas pojawia się u każdego z nas?

osoba

Jak objawia się osobowość schizoidalna?

Osobowość schizoidalna jest to zaburzenie dość specyficzne i rzadko występujące.  Należy do grupy schorzeń zwanych „klastrem A”, czy też ekscentrycznych zaburzeń osobowości. Przyczyny powstawania tego zaburzenia mogą być genetyczne, biologiczne lub behawioralne. Mogą być dziedziczone lub nabyte, np.: kiedy dziecko nie doświadcza ciepła, miłości ze strony rodziców, a spotyka się z obojętnością i brakiem reakcji na swoje potrzeby.

paranoiczne

Czym są zaburzenia paranoiczne? 

Dla wielu z nas z zaburzeniami psychicznymi kojarzy się przede wszystkim nerwica i depresja. Często zdarza się jednak tak, że wymienionym chorobom towarzyszą również inne zaburzenia. Mowa tutaj przede wszystkim o zaburzeniach paranoicznych, które wiążą się przede wszystkim z podejrzliwością wobec innych ludzi oraz przekonaniem, że chcą oni wyrządzić krzywdę osobie właśnie z takimi zaburzeniami.

wywiad z psychoterapeutą

Jak zdiagnozować i leczyć zaburzenia osobowości?

Zaburzenia osobowości występują nawet u od 10 do 20% populacji. Ich rodzaje mogą dotyczyć bardzo wielu aspektów funkcjonowania. W zależności od osoby przyjmują różne formy oraz reakcje. Najczęściej kategoryzuje się je na podstawie powtarzalnych i długotrwałych odstępstw od normy w relacjach międzyludzkich oraz w zachowaniach niedostosowanych do sytuacji społecznej. Zaburzenia dyskomfortu psychicznego mogą pojawiać się zarówno na etapie dojrzewania, jak i w dorosłym życiu. Objawy takie jak negatywny  stosunek do świata, nieumiejętność dopasowania się do grupy, wycofanie bądź nadmierna dominacja skutecznie uniemożliwiają funkcjonowanie.

psychika

Czym są zaburzenia psychiczne?

Zaburzenia psychiczne to szerokie spektrum anomalii występujących w mózgu, powodujących trudności w codziennym funkcjonowaniu. Zaburzenia psychiczne najczęściej spowodowane są zachwianiem równowagi hormonalnej mózgu, nieprzerobioną traumą albo predyspozycją genetyczną (np. schizofrenia, choroba dwubiegunowa afektywna). Zaburzenia pojawiają się na różnych etapach życia, a etiologia niektórych jest trudna do określenia. Odpowiednia terapia zaburzenia psychicznego pomoże poprawić funkcjonowanie pacjenta. Ostry przebieg  choroby może  wykluczyć z życia towarzyskiego i zawodowego, potęgując uczucie alienacji i złe samopoczucie.